Als Trinity Purchasing willen wij de verwachtingen van onze leden overtreffen in alles wat we doen door toegewijd personeel aan te werven dat creatief en op een ethische manier te werk gaat in het belang van het individu, de maatschappij en de vennootschap.

Werknemers van Trinity Purchasing moeten te allen tijde de Algemene Huisregels naleven inzake veiligheid, duurzaamheid, hygiëne en dienstverlening aan onze klanten.

Taken

Als Relationship Manager zal u instaan voor het verhogen van de inkomsten via marktonderzoek en overname binnen specifieke doelgroepen. U zult verzoeken behandelen, u zult potentiële klanten adviseren over mogelijkheden en kosten en u zult zorgen voor de opvolging. U zult de relatie met de bestaande hotelleden en de partnerleveranciers verstevigen.

De volgende taken zullen onder uw verantwoordelijkheid vallen:

 • versterken: u blijft regelmatig contact houden met de bestaande hotelleden en de leveranciers in verband met klantgetrouwheid en de opvolging bij het implementeren van aanbiedingen van leveranciers (regelmatige bezoeken/audits, in contact brengen met verschillende leveranciers, evaluatie van de bestaande business, klachtenbehandeling, ..);
 • prospectie: u zult de nodige prospectie doen om nieuwe en bijkomende zaken voor Trinity Purchasing aan te trekken en u zult bijdragen tot het behalen van de omzetdoelstellingen (bv. uitbreiden van de bestaande lijsten met leads, zich telefonisch of via e-mail wenden tot potentiële klanten, bestaande leden tot ambassadeurs maken, potentiële klanten bezoeken om het concept van Trinity Purchasing voor te stellen, berekeningen maken om de voordelen te bewijzen en hen een SLA laten ondertekenen;
 • administratie: u zult ervoor zorgen dat alle administratieve werk gedaan wordt, in het bijzonder met betrekking tot de opvolging rond de verkoopoefeningen voor nieuwe en bestaande zaken (opvolging mails, verzoeken om informatie, berekeningen, statistieken, contracten, informatie over leden, getrouwheidsprogramma, archivering,..);
 • rapportering: u zult ervoor zorgen dat de nodige rapportering gedaan wordt om een goed beeld te geven van de zaken en om te kunnen anticiperen op specifieke elementen (prognoses, up-to-date bellijsten, klantenlijsten..);
 • netwerken: op de hoogte blijven van de nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de sector teneinde gepast te reageren indien nodig (opvolgen van sales leads, een beeld krijgen van de concurrentie, invloeden op de zaken, uitwisselen van ideeën tijdens netwerk-samenkomsten..);
 • communicatie: u zorgt tijdig voor de gepaste communicatie binnen het team, naar de hotelleden en de leveranciers, teneinde de overeenkomsten met leden en potentiële leden uit te voeren (rapporteren over de behoeften van leden/leveranciers tijdens land-specifieke vergaderingen, geven van feedback aan de supervisor over behoeften inzake opleidingen, relevante informatie delen met het team..);
 • Succes vieren: delen van snelle overwinningen met het team zodat iedereen succesvol kan zijn.

Dit takenpakket is niet limitatief

Profiel

Voorwaarden

 • Graad: bij voorkeur een professionele bachelor in Hotelmanagement
 • Werkervaring: minstens 1 jaar in Hotel Operations of Hotel Sales is een must

Kennis en vaardigheden

 • Vlot in Nederlands, Frans en Engels
 • Grondige kennis van Word en Excel

Bekwaamheden en gedragservaring

 • Zelfstandigheid: Er wordt een grote mate van zelfdiscipline en zelfstruktuur verwacht. U bent in staat om werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven.
 • Sociale en communicatieve vaardigheden: u bent in staat om uzelf gemakkelijk uit te drukken en contact te maken in het Engels en Nederlands/Frans.
 • Flexibiliteit: u bent in staat om uzelf aan te passen aan de werkuren en taken, naargelang de omstandigheden. U gaat snel van de ene taak over naar de andere. U aanvaardt orders van anderen.
 • Commercieel inzicht: u bent het lichtend voorbeeld van Trinity Purchasing, u promoot onze diensten via zowel upselling als cross selling. U kunt mensen overtuigen, hen beïnvloeden en hen onder de indruk brengen en enthousiasme uitstralen.
 • Nauwkeurigheid: u gaat voor perfectie en zorgt ervoor dat u perfect werk aflevert.
 • Focus op klanten: u anticipeert actief op de behoeften van hotels die al lid of potentieel lid zijn. U bent positief en hoffelijk. U doet altijd een extraatje voor (potentiële) klanten en collega’s.
 • Collegialiteit: u draagt bij tot een positieve werkomgeving waar iedereen zich goed voelt en elkaar bijstaat. U deelt ervaring en ‘win’-situaties met het team.
 • Voorkomen: uw voorkomen heeft een positieve invloed op het imago van Trinity Hospitality.
 • Verantwoordelijkheid: u voelt zich verantwoordelijk voor de behaalde resultaten, zowel wat de kwaliteit als de kwantiteit betreft, zelfs wanneer meerdere mensen hebben bijgedragen tot dit resultaat.
 • Pro-activiteit: u denkt na over de eerstvolgende taken en u hebt alternatieven ter beschikking indien nodig. U brengt ideeën naar voren om de resultaten te verbeteren.
 • Efficiëntie: u werkt tijdig en efficiënt, zonder de details en de kwaliteit uit het oog te verliezen.
 • Onafhankelijkheid: u begint nieuwe taken en behandelt de dagelijkse problemen. U focust op oplossingen, niet op problemen. U kiest voor praktische en efficiënte oplossingen.
 • Focus op kwaliteit: u corrigeert wanneer niet voldaan wordt aan de vereisten. U zult de leden om feedback vragen over de kwaliteit en de dienstverlening.
 • Focus op resultaten: u bent duidelijk gericht op doelstellingen en resultaten en streeft er voortdurend naar om die te behalen.
 • Betrokkenheid: u bent fier op ‘onze’ vennootschap en op uw eigen prestaties. U voelt zich goed bij de normen en waarden van Trinity Purchasing.

Interesse?

Verstuur uw CV en motivatiebrief naar vacatures@premgroup.com.