Als night-auditor ben je verantwoordelijk voor het verrichten de algemene front office-taken en audit-werkzaamheden. Je houdt ook toezicht en voert bewakingstaken uit. Al deze taken gebeuren tijdens de nachtelijke uren.

Volgende taken vallen onder jouw bevoegdheid:

 • Front office-taken: onthalen van gasten, in- en uitchecken van gasten, upselling, verstrekken van informatie, bedienen van telefooncentrale, noteren van berichten, opvangen-behandelen-opvolgen van klachten, verzorgen van wekdienst, zorgen voor een goede communicatie en informatiedoorstroming op alle niveaus in het hotel;
 • Toezicht en bewaking: toezicht houden op de correcte gang van zaken, garanderen van de veiligheid volgens de huisregels en de brandveiligheidsprocedures en indien nodig het noodplan uitvoeren, signaleren van problemen, treffen van passende maatregelen, begeleiden van gasten in noodsituaties, verwijderen van ongewenste gasten, nachtlawaai in en rond het hotel doen ophouden;
 • Administratieve verwerking: uitvoeren-controleren-afwerken van de dagadministratie, opsporen-rechtzetten-rapporteren van eventuele verschillen, controleren van city ledger, dagontvangsten boeken, opboeken van gastenrekeningen, opstellen van diverse (omzet)overzichten, conroleren en uitdraaien van facturen;
 • Beheren van stock van shop@desk;
 • Verzorgen van room service (opnemen/bereiden/wegbrengen);
 • Uitvoeren van duty management.

Dit takenpakket is niet limitatief.

Je profiel

Voorwaarden

 • Gewenst diploma: Professionele bachelor
 • Specifieke opleidingswensen: Hotelmanagement of Toerisme
 • Werkervaring: ervaring is een plus, maar geen must
 • Kennis en betekenisvolle vaardigheden
 • Kennis van het Nederlands, Frans en Engels + een bijkomende taal
 • Kennis van softwarepakketten en interne procedures
 • Kennis van bedrijfsgebonden softwarepakketten (vb. Opera, Brilliant, Holidex)

Interesse?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar vacatures@premgroup.com.