Als PREM willen wij de verwachtingen van onze klanten overtreffen in alles wat we doen door een toegewijd team van mensen aan te werven die creatief en ethisch werken in het belang van het individu, de maatschappij en de onderneming.

Medewerkers van de PREM Group dienen ten allen tijde de algemene huisregels inzake veiligheid, duurzaamheid, hygiëne en klantenbegeleiding op te volgen.

Je takenpakket

Als housekeeping medewerker ben je verantwoordelijk voor het dagelijks schoonmaken van zowel de gastenkamers als de publieke ruimtes. Jouw grootste taak is het schoonmaken van de kamers voor, tijdens en na het verblijf van de gasten. Dit houdt in dat je het bed opmaakt, de kamers, de badkamers en de minibar schoonmaakt. Je haalt de vuilnisbakken leeg en ruimt het gebruikte serviesgoed op. Na het aanvullen van de guest en paper supplies, moet je de inrichting en apparatuur van de kamers controleren. Dit houdt in dat je nakijkt of alles nog werkt en aanwezig is, indien dit niet zo is meldt je dit meteen aan de bevoegde persoon. Je reinigt ook de publieke ruimtes van het hotel, dit omvat afstoffen, stofzuigen en/of dweilen. Je staat ook in voor het verhuizen en/of verplaatsen van meubilair zoals stoelen, bedden of tafels. Na het schoonmaken van de kamers ben je verantwoordelijk voor het aanvullen van de karren en de linnenkamers en het opmaken van de inventaris. Als housekeeping medewerker ben je altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de gasten in het hotel, dit houdt in dat je de huisregels en de brandveiligheidsprocedures volgt, dat je problemen en onregelmatigheden signaleert en dit doorgeeft aan de bevoegde persoon en dat je gasten begeleidt in het geval van noodsituaties. Je bent heel flexibel tijdens je werk en kan indien nodig inspringen op andere departementen.

Je profiel

Voorwaarden

 • Diploma: geen specifieke diplomavereisten
 • Werkervaring: ervaring als housekeeping medewerker is een plus, maar geen must

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • Productkennis van te gebruiken reinigingsmiddelen
 • Kennis van bedrijfsspecifieke voorschriften

Competenties / gedragsvoorbeelden

 • Klantgerichtheid | Je anticipeert op actieve wijze op de uitgesproken en onuitgesproken behoeften van de gast. Je bent hoffelijk, welgemanierd en beleefd naar anderen. Je onderzoekt hoe je gasten adequaat en optimaal kan helpen. Je biedt ook ongevraagd extra service.
 • Collegialiteit | Je draagt bij tot een werksfeer waarin mensen zich thuis voelen en waarin mensen opkomen voor elkaar.
 • Flexibiliteit | Je bent in staat om je naargelang de omstandigheden aan te passen aan werkuren en taken. Je schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden. Je accepteert dat werk door anderen of door omstandigheden wordt bepaald.
 • Uiterlijk voorkomen | De mate waarin je door je uiterlijk voorkomen het imago van de PREM Group gunstig weet te beïnvloeden.
 • Verantwoordelijkheid Je voelt je verantwoordelijk voor het resultaat op kwalitatief en/of kwantitatief vlak dat bereikt wordt, ook als meerdere mensen hiertoe hebben bijgedragen. Je schuift beslissingen niet voor je uit. Deze beslissingen neem je o.b.v. relevante informatie.
 • Pro-activiteit | Je denkt na over het komend verloop van taken en je houdt alternatieven achter de hand om waar nodig bij te sturen. Je komt met voorstellen om zaken beter te doen.
 • Snelheid | Je werkt snel en efficiënt, zonder de kwaliteit van het geleverde werk in het gedrang te brengen.
 • Nauwkeurigheid | Je streeft naar perfectie.
 • Zelfstandigheid | Je pakt zelf nieuwe werkzaamheden op en je lost de voorkomende dagelijkse problemen zelf op. Je richt je niet op de problemen, maar wel op de oplossingen. Je kiest voor snelle en praktische oplossingen.
 • Respect | Je toont respect en tact voor jezelf en voor zowel de eigendom als de privacy van de gasten.
 • Betrokkenheid | Je bent trots op ‘ons’ bedrijf en je eigen bijdragen hierin. Ook voel je je prettig bij de waarden en normen van de PREM Group.

Interesse?

Stuur ons een mailtje met uw CV en motivatiebrief op vacatures@premgroup.com.