Als PREM willen wij de verwachtingen van onze klanten overtreffen in alles wat we doen door een toegewijd team van mensen aan te werven die creatief en ethisch werken in het belang van het individu, de maatschappij en de onderneming. Medewerkers van de PREM Group dienen ten allen tijde de algemene huisregels inzake veiligheid, duurzaamheid, hygiëne en klantenbegeleiding op te volgen.

Takenpakket

De Assistant Technical manager zal de Technical manager, Safety engineer van Prem Group assisteren en zal zich hoofdzakelijk bezighouden met opvolging van het intern preventief onderhoud programma en de opvolging van de renovatie en herstellingen projecten van de verschillende Westmont hotels onder management van Prem.

Volgende taken vallen onder uw bevoegdheid:

Assistant Technical manager, Safety engineer PREM Group

 • Dagelijks de hotels bezoeken en de controle doen op de preventieve planning kamers en gebouw en alle aanwezige technische installaties. Zowel met de intern technische dienst als met externe firma’s;
 • Kennis van de de aanwezige hvac installaties. Regelingen en sturingen aanpassen indien noodzakelijk;
 • Kennis van de branddetectie systemen, CCTV en toegangscontroles, noodverlichtingen en rookkoepels. Zorgen dat de goede werking van deze installaties gegarandeerd is;
 • Preventief onderhoud van de grootkeuken toestellen opvolgen;
 • Energie verbruiken Gas, water en electriciteit zo zuinig mogelijk inregelen. Controle van ingestelde temperaturen;
 • De nodige opvolging en coördinatie op de verplichte technische keuringen;
 • De nodige controles en nodige opvolgingen uitvoeren op legionella beheersplannen;
 • De nodige controles doen op de aanwezige veiligheids signalisatie;
 • Technische storingen oplossen die niet door de interne medewerker technische dienst zelf kan worden opgelost;
 • Invallen indien een technieker ziek of op verlof is. En tevens invallen bij afwezigheid van wachtdiensten;
 • Administratie omtrent preventief onderhoud bijhouden;
 • Wekelijks raportering aan de Technische Manager.
 • Leiden van de medewerkers technische dienst (opstellen werkroosters, toewijzen werkzaamheden, instructies geven);
 • Opstellen van onderhouds- en prioriteitenplanning;
 • Optreden als adviseur van de general manager;
 • Houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Opvragen en beoordelen van offertes;
 • Indienen van investeringsvoorstellen;
 • Optreden als projectleider van grootschalige projecten (verbouwingen, renovaties, vervanging apparatuur);
 • Verantwoordelijk zijn voor het beheer en de borging van de veiligheidsaspecten;
 • Maken van analyses en opstellen van rapporten over verbruik, storingen, ..
 • Bewaken van het onderhoudsbudget;
 • Aankopen van gereedschap, wisselstukken en toestellen;
 • Personeelsbeheer: verlofaanvragen regelen, mee selecteren van nieuwe medewerkers, medewerkers (laten) opleiden/inwerken, beoordelen en stimuleren van medewerkers, voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Volledige opvolging en organisatie van alle mogelijke vergunningen ( milieu, brand, exploitatie, groene sleutel etc ... ).

Dit takenpakket is niet limitatief.

Je profiel

Voorwaarden

 • Gewenst diploma: Professionele bachelor;
 • Specifieke opleidingswensen: Electro Mechanica/Electrotechniek;
 • Eén veiligheids opleiding niveau 3;
 • Werkervaring: Minstens vijf jaar werkervaring vereist.

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • Kennis van het Nederlands, Frans en Engels;
 • Goede kennis van HVAC installaties;
 • Goede kennis van branddetectie systemen;
 • Goede kennis van onderhoud grootkeuken toestellen;
 • Toepassingsgerichte kennis van elektra, gas, water en bouwkunde.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Flexibel
 • Samenwerkend
 • Proactiviteit
 • Snelheid
 • Zelfstandigheid
 • Betrokkenheid
 • Nauwgezetheid
 • Stressbestendigheid
 • Verantwoordelijkheid

Andere competenties

 • Uiterlijk voorkomen | De mate waarin je door je uiterlijk voorkomen het imago van de PREM Group gunstig weet te beïnvloeden.
 • Collegialiteit | Je draagt bij tot een werksfeer waarin mensen zich thuis voelen en waarin mensen opkomen voor elkaar.

Interesse?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar vacatures@premgroup.com.