« Back to blog

PREM Group wil de toekomst verzekeren van haar hotels in België

In de voorbije maanden hebben we een opmerkelijke terugval in verkoop vastgesteld in sommige van de hotels die we beheren in België in naam van de eigenaar FLI. Een groot deel van deze dalende trend kan toegewezen worden aan een aantal sluitingen van belangrijke bedrijven, zoals FORD Genk, waar er 10.000 jobs, rechtstreeks en onrechtstreeks, verloren zullen gaan over de volgende 18 maand. Als professioneel hotel management bedrijf bekijken we voortdurend de resultaten van onze business en in het kader van wat er in de markt gebeurt, waren wij van oordeel dat het verstandig zou zijn om enkele efficiëntere werkwijzen door voeren in enkele van onze hotels. Op elk moment consulteerden wij de hotel eigenaars en vroegen we om hun goedkeuring. Deze wijzigingen zouden betrekking hebben op 11 personeelsleden uit een totaal personeelsbestand van 370 mensen. Van deze 11 personeelsleden zal er slecht een heel klein aantal ontslagen worden aangezien we alternatieve functies gezocht hebben voor hen in hun hotel. We hebben de vakbond ingelicht over onze plannen, maar spijtig genoeg hebben wij een brief ontvangen van de vakbonden waarin ze ons op de hoogte brengen van hun intentie om te staken of acties te houden vanaf 10 december 2012. Het spreekt voor zich dat wij erg ontgoocheld zijn dat de vakbond deze aanpak zou kiezen en wij zijn van mening dat deze actie onverantwoord is. Wij hebben geantwoord op hun brief en hen geïnformeerd wat de gevolgen voor de business kunnen zijn door dergelijke acties.

Ik vind het belangrijk te herhalen wat er aan de hand is in onze sector in België. Het is van heel groot belang dat we allemaal beheerst blijven in deze tijden en dat er voldoende tijd genomen wordt om volledig te begrijpen wat we trachten te bereiken.

Zoals ik hierboven vermelde, hebben we in de voorbije maanden een vermindering in verkoop vastgesteld in onze hotels. We hebben enkele belangrijke aankondigingen gezien van sluitingen van bedrijven, zoals FORD Genk, maar elke dag lezen we berichten van kleine bedrijven die ofwel sluiten of afslanken. Al deze gebeurtenissen hebben een impact op veel van onze hotels waar het de laatste maanden opmerkelijk kalmer was. Dit treft niet enkel ons, maar de volledige hotelsector in België.

Toen we deze dalende trend vaststelden, hebben we nagekeken hoe wij werkten en waar het efficiënter gedaan zou kunnen worden zodat we de crisis zouden kunnen overleven. Ons doel is dat dit bedrijf een sterk en betrouwbaar bedrijf is, maar evenzeer een goede werkgever.

Daarom hebben wij een plan uitgewerkt dat verandering toont over hoe wij werken. Deze veranderingen zullen enkel gevolgen hebben voor 11 van de 370 personen die we momenteel in dienst hebben in de FLI groep. Ik ben mij volledig bewust dat verandering moeilijk kan zijn, vooral voor de betrokken personen. Daarom hebben wij individuele gesprekken met de 11 betrokkenen en proberen we hen, waar mogelijk, alternatieven aan te bieden voor een eventueel ontslag. Spijtig genoeg zullen de alternatieven niet door iedereen aanvaard worden waardoor sommige ontslagen zullen gebeuren, maar we doen hard ons best om de mensen alternatieve opties te bieden.

Het is belangrijk dat we deze besparingen onmiddellijk doorvoeren en uw vakbonden werden volledig ingelicht betreffende onze plannen tijdens 3 vergaderingen op 14 november 2012, 20 november 2012 en 3 december 2012. De vakbonden waren op deze vergaderingen akkoord dat deze acties nodig waren in het kader van wat er gebeurt in onze sector. Waar wij niet akkoord waren met de vakbonden was met de buitensporige eisen die ze stelden ten opzichte van het bedrijf met betrekking tot ontslagvergoedingen en garanties betreffende toekomstige herschikkingen die we zouden kunnen invoeren. De eisen van de vakbonden waren zo duur dat ze de vooropgestelde besparingen volledig teniet deden.

Ik wil persoonlijk al onze personeelsleden geruststellen dat we deze acties ondernemen in het belang van het bedrijf en het behoud van jobs in onze hotels op lange termijn. Zonder twijfel zullen er faillissementen zijn in hotels in België gedurende de komende jaren. In feite hebben we in de voorbije weken vastgesteld dat er een zeer belangrijk hotel in Antwerpen failliet is gegaan. Ik ben er van overtuigd dat dit niet zal gebeuren in een van onze hotels. Maar ik kan geen garanties geven. Aan de andere kant, als de business terug herneemt in 2013, kunnen we misschien het aantal personeelsleden in de groep opnieuw verhogen, maar niemand kan voorspellen wat de toekomst in petto heeft.

Wat ik wel kan garanderen is dat ik voortdurend zal streven om de lange termijn toekomst van dit bedrijf te verzekeren en zo veel mogelijk jobs te vrijwaren. Maar ik kan dit niet alleen doen en heb steun nodig van alle personeelsleden en de directie. Als dit betekent dat wij de manier van communiceren met jullie in toekomst moeten veranderen, dan zal ik graag met jullie samen zitten om dit te bespreken.

Ik aanvaard het recht op staken volledig voor alle personeelsleden als er een oprechte zaak is. In dit geval denk ik dat de stakingsactie averechts zou kunnen werken en een situatie zou kunnen creëren waardoor er nog meer jobs verloren zouden kunnen gaan in de groep. Indien een staking toch zou plaatsvinden, zullen wij al het nodige doen om onze business te beschermen.

Tot slot, als u vragen of bezorgdheden hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met mij, uw GM, uw department head of iemand van de directie van PREM Group. Hierna vindt u een paar telefoonnummers en aarzel niet om contact met ons op te nemen, vertrouwelijk, en op elk moment.

Hoogachtend,

Jim Murphy
CEO
PREM Group
Namens FLI

GSM nummers:

  • Jim Murphy: +353.86.24.29.254
  • Patrick De Peuter: 0476/27.00.38
  • Kathy De Bruyne: 0475/29.26.51